227 rue de Châteaugiron, Rennes, France

Aviz legal și condiții de utilizare

Editarea site-ului web

În conformitate cu articolul 6 din Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 privind încrederea în economia digitală, utilizatorii site-ului EBC Intérim sunt informați cu privire la identitatea diferitelor părți implicate în crearea și monitorizarea acestuia :

 • Proprietarul site-ului web : EBC FINANCE – Contact: 02 23 30 80 33 – Sediu: 227 Rue de Châteaugiron – 35000 Rennes
 • Datele de identificare ale societății : EBC Finance S.A.S, societate pe acțiuni în regim simplificat cu capital social de 10.000,00 EUR
 • Cod SIREN : 817 448 798
 • Nr. de înmatriculare la Registrul Comerțului și Societăților : Rennes, B 817 448 798
 • Director responsabil cu publicarea : Charles Lannel – Director general
 • Adresa pentru corespondență : 227 Rue de Châteaugiron – 35000 Rennes
 • Cod de TVA intracomunitar : FR69817448798
 • Contact : contact@ebc-solutions.fr
 • Companie care asigură găzduirea : Site-ul este găzduit de Grupul DIS – 14 Rue Ambroise Croizat Paris 93200 – Saint-Denis
  (denumită în continuare „EBC” sau „noi”), precum și conținutul care poate fi accesat prin intermediul acestui site (denumit în continuare „site-ul web”).

Orice persoană care accesează site-ul web („dvs.”) acceptă prin prezenta condițiile de utilizare în vigoare în momentul vizitei sale pe site și este de acord să le respecte. Aceste condiții de utilizare pot fi modificate la anumite intervale de timp, iar utilizarea de către dvs. a site-ului web intră sub incidența condițiilor de utilizare aplicabile la momentul utilizării. Vă recomandăm să parcurgeți periodic aceste condiții de utilizare, pentru a vă asigura că le respectați. Dacă nu sunteți de acord cu această prevedere, vă rugăm să nu utilizați site-ul web.
Conținutul pus la dispoziția dvs. prin intermediul site-ului web („Conținutul”) poate face obiectul unor termeni și condiții specifice („Termeni și condiții specifice”) pe care le acceptați de fiecare dată când accesați conținutul respectiv. În cazul în care există contradicții sau discrepanțe între aceste condiții de utilizare și oricare dintre condițiile specifice, acestea din urmă vor prevala.
Site-ul web nu reprezintă, real sau potențial, o sursă de servicii de consultanță sau un mijloc de a stabili o relație profesională, oricare ar fi natura acesteia, între dvs. și noi. Accesul la site-ul web este permis temporar și ne rezervăm dreptul de a retrage sau de a modifica conținutul furnizat pe site-ul web fără a transmite o notificare prealabilă în acest sens. Este posibil ca la anumite intervale de timp să restricționăm accesul la întreg site-ul web sau la o parte a acestuia. Nu avem nicio obligație de a pune la dispoziție site-ul web și nu vom fi răspunzători pentru nicio situație în care site-ul web este indisponibil în întregime sau parțial, în orice moment și pentru orice perioadă, indiferent de motiv.

Utilizarea site-ului web

Recunoașteți și sunteți de acord, în mod voluntar și explicit, cu faptul că utilizarea de către dvs. a site-ului reprezintă responsabilitatea dvs. unică și exclusivă.

Sunteți răspunzător pentru implementarea mijloacelor care vă permit să accesați site-ul web. De asemenea, este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că orice persoană care accesează site-ul web prin intermediul conexiunii dvs. la internet a fost informată cu privire la aceste condiții de utilizare și la condițiile specifice referitoare la site-ul web, precum și că persoana în cauză respectă aceste condiții.

În cazul în care alegeți sau obțineți un cod de identificare a utilizatorului, o parolă sau alte informații în cadrul procedurilor noastre de securitate, trebuie să tratați aceste informații ca și cum ar fi informații confidențiale și să nu le dezvăluiți niciunui terț. În cazul în care considerăm că nu ați respectat oricare dintre dispozițiile prezentului document, putem dezactiva în orice moment orice cod de identificare a utilizatorului sau orice parolă, indiferent dacă ați ales-o dvs. sau dacă v-a fost atribuită de noi.

Atunci când accesați site-ul web sunteți de acord să nu întreprindeți nicio acțiune care ar putea afecta imaginea, interesele, drepturile noastre sau ale afiliaților noștri („Companiile din cadrul Grupului EBC”) sau care ar putea afecta negativ site-ul web, care l-ar putea face inutilizabil sau l-ar putea supraîncărca sau care ar putea afecta în vreun fel utilizarea normală a site-ului web de către alți vizitatori.

Adoptăm măsuri de securitate rezonabile și adecvate pentru a detecta prezența virușilor. Cu toate acestea, trebuie să fiți conștient de faptul că măsurile de securitate existente pentru protecția sistemelor informatice pe internet nu sunt fiabile în totalitate și, prin urmare, nu putem garanta absența virușilor sau a altor elemente care pot modifica sistemele dvs. (hardware și software) sau datele și fișierele din cadrul acestor sisteme.

Conținut

Nu avem nicio obligație de a verifica acuratețea conținutului și nu oferim nicio garanție cu privire la utilitatea, acuratețea, caracterul complet sau pertinent al conținutului și/sau al actualizării acestuia. Ne declinăm în mod expres orice răspundere cu privire la erori sau omisiuni ale conținutului și ale site-ului web.

Încărcarea de conținut pe site-ul web nu reprezintă o prestare de servicii de recrutare de personal sau orice alt tip de serviciu. EBC Finance și companiile din cadrul Grupului EBC își declină în mod expres orice răspundere, de orice fel ar fi aceasta, cu privire la deciziile pe care le luați pe baza conținutului.

Oferte și solicitări

Informațiile furnizate pe site-ul web nu reprezintă o ofertă sau o solicitare de a cumpăra, cesiona, schimba sau tranzacționa în orice alt mod titluri care aparțin EBC Finance. Investitorii nu trebuie să se prevaleze de aceste informații atunci când iau decizii de investiții.

Proprietatea intelectuală

Conținutul acestui site este proprietatea EBC Finance sau este utilizat de aceasta sub licență. Toate conținuturile pe care le vedeți sau citiți pe site-ul web (imagini, fotografii, ilustrații, texte, clipuri video și alte materiale) sunt protejate la nivel global de legislația privind drepturile de autor și mărcile comerciale și de alte legi privind proprietatea intelectuală. Trebuie să respectați în orice moment toate drepturile de proprietate intelectuală asupra site-ului web și a conținutului, indiferent dacă acestea sunt deținute de noi, de orice companie din cadrul Grupului EBC sau de un terț. Nu veți obține și nu veți încerca să obțineți niciun conținut prin alte mijloace sau proceduri decât cele puse la dispoziția dvs. prin intermediul site-ului web.

Prezentele Condiții de utilizare sau utilizarea de către dvs. a site-ului web nu vă conferă drepturi de proprietate intelectuală asupra site-ului web sau a conținutului, altele decât cele prevăzute în prezentul document sau în oricare dintre Condițiile specifice. În consecință, vi se interzice să reproduceți, să transformați, să distribuiți sau să comunicați public, să puneți la dispoziție, să extrageți, să reutilizați, să faceți trimitere la sau să utilizați în orice alt mod, prin orice mijloace sau proceduri, orice parte a site-ului web sau a conținutului, cu excepția celor prevăzute în aceste condiții de utilizare sau în orice condiții specifice aplicabile sau în cazurile autorizate în conformitate cu legislația în vigoare sau în cazurile în care deținătorul drepturilor pertinente a acordat o autorizație explicită în acest sens.

Credit fotografii: Adobe Stock/Noun project/Pixabay

Linkuri

Este posibil ca pe site-ul web să fie afișate linkuri către alte site-uri operate de terți care nu sunt afiliații noștri. Includerea oricărui link către astfel de site-uri ale terților nu presupune aprobarea de către noi a acestor site-uri web și ne declinăm orice răspundere pentru orice site terț către care se face trimitere de la site-ul web. Nu am verificat toate site-urile web către care se face trimitere de la site-ul web și nu suntem răspunzători pentru conținutul sau acuratețea paginilor din afara site-ului web sau a oricăror alte site-uri către care se face trimitere de la site-ul web. Decizia de a face clic pe orice link pentru a naviga către alte pagini din afara site-ului web sau către orice site-uri terțe vă aparține și faceți aceasta pe propriul dvs. risc.
Orice link de la un site web al unui terț către site-ul web trebuie să fie aprobat în prealabil de către noi, în scris.

Date cu caracter personal

Colectarea și utilizarea datelor dvs. cu caracter personal este reglementată de Politica de confidențialitate, care este inclusă în prezentele Condiții de utilizare.

Garanții și limitarea răspunderii

Nu garantăm și nu declarăm că site-ul web și/sau conținutul acestuia sunt exacte, complete, fără erori sau fiabile sau că utilizarea site-ului web și/sau a conținutului nu încalcă drepturile unor terți. De asemenea, nu garantăm și nu declarăm că funcționalitățile site-ului web și/sau ale conținutului nu vor conține erori sau că serverele prin intermediul cărora sunt accesate nu conțin viruși sau alte programe ostile. Utilizați site-ul web și/sau conținutul pe propriul dvs. risc și tot conținutul de pe site vă este pus la dispoziție „ÎN STAREA ACTUALĂ” și „ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE”, „FĂRĂ ACORDAREA DE GARANȚII, FIE ACESTEA EXPLICITE SAU IMPLICITE”. În măsura permisă de legislația aplicabilă, nu vom fi răspunzători pentru pierderi care rezultă din sau în legătură cu utilizarea site-ului web sau a conținutului, sau care au legătură cu utilizarea respectivă, fie aceasta directă sau indirectă, incidentală, pe cale de consecință sau de altă natură. De exemplu, ne declinăm răspunderea cu privire la pierderea capacității de folosință, întreruperea activității, pierderile de profituri sau de date, indiferent de forma acțiunii.

Legislația aplicabilă și instanțele competente

Prezentele condiții de utilizare și orice litigiu legat de site-ul web și de conținutul acestuia vor intra sub incidența legislației franceze.

Modificări

Aceste condiții de utilizare pot fi modificate la anumite intervale de timp, iar utilizarea de către dvs. a site-ului web intră sub incidența condițiilor de utilizare aplicabile oricărei accesări ale site-ului web de către dvs. și conținutului acestuia. Vă recomandăm să parcurgeți periodic aceste condiții de utilizare, pentru a vă asigura că aveți cunoștință de conținutul acestora.

Contact

Orice întrebări, comentarii și solicitări referitoare la aceste condiții de utilizare sunt binevenite și trebuie să fie trimise la contact@ebc-solutions.fr

Sacrificator